فرم دعوت به ارائه سخنرانی در سلسله نشست‌های علمی ویژه دانش‌آموختگان

 • 0
 • دانش‌آموختگان به‌عنوان یکی از مهمترین خروجی‌های دانشگاه، با دانش و مهارت‌های خود نقش مهمی در توسعه و رفع نیازهای جامعه (اعم از بخش‌های صنعت، اقتصاد، بازار، کشاورزی و …) ایفا می‌کنند و از طرفی با توجه به نیاز متقابل دانشگاه به ارتباط با صنعت، به‌عنوان حلقه وصل و ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف صنعت عمل می‌نمایند. از اینرو با هدف تقویت این ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌آموختگان و انتقال تجربه آنها به نسل جدید دانشجویی، سلسله نشست‌ها و وبینارهای تخصصی ویژه «دانش‌آموختگان» دانشگاه تهران در دستور کار دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان اداره کل روابط عمومی قرار گرفت. براین اساس، دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان، ضمن دعوت از دانش‌آموختگان دانشگاه تهران برای حضور در این نشست‌ها، درخواست می‌نماید تا موضوعات پیشنهادی خود جهت ارائه سخنرانی در این نشست‌ها را از طریق تکمیل فرم ذیل با ما در میان بگذارند.

  1
 • نام و نام خانوادگی (هماهنگ‌کننده نشست)*
  2
 • رشته، مقطع و تاریخ دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران*
  3
 • بالاترین مقطع و مدرک تحصیلی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شغل فعلی*
  6
 • نام سازمان، شرکت یا مؤسسه محل اشتغال*
  7
 • موضوع پیشنهادی*
  8
 • تاریخ پیشنهادی برگزاری نشست در روز چهارشنبه*
  9
 • ساعت پیشنهادی شروع نشست*وبینارها در بازه دو ساعته برگزار می‌شوند.
  10
 • آیا مایل هستید از سخنرانان باشید؟*
  11
 • تلفن همراه*
  12
 • ایمیل*
  13
 • 14
 • سخنرانان پیشنهادی:

  15
 • نام و نام خانوادگی سخنران پیشنهادی ۱*لطفاً دقت شود که سخنران حتماً دانش‌آموخته دانشگاه تهران باشد.
  16
 • رشته، مقطع و تاریخ دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران برای سخنران ۱*
  17
 • سِمَت (affiliation) سخنران ۱*
  18
 • کد ملی سخنران پیشنهادی ۱*
  19
 • شماره تماس سخنران پیشنهادی ۱*
  20
 • ایمیل سخنران پیشنهادی ۱*
  21
 • فایل عکس سخنران پیشنهادی ۱*فرمت jpg یا png آپلود
   22
  • 23
  • نام و نام خانوادگی سخنران پیشنهادی ۲*لطفاً دقت شود که سخنران حتماً دانش‌آموخته دانشگاه تهران باشد.
   24
  • رشته، مقطع و تاریخ دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران برای سخنران ۲*
   25
  • سِمَت (affiliation) سخنران ۲*
   26
  • کد ملی سخنران پیشنهادی ۲*
   27
  • شماره تماس سخنران پیشنهادی ۲*
   28
  • ایمیل سخنران پیشنهادی ۲*
   29
  • فایل عکس سخنران پیشنهادی ۲*فرمت jpg یا png آپلود
    30
   • 31
   • نام و نام خانوادگی سخنران پیشنهادی ۳*لطفاً دقت شود که سخنران حتماً دانش‌آموخته دانشگاه تهران باشد.
    32
   • رشته، مقطع و تاریخ دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران برای سخنران ۳*
    33
   • سِمَت (affiliation) سخنران ۳*
    34
   • کد ملی سخنران پیشنهادی ۳*
    35
   • شماره تماس سخنران پیشنهادی ۳*
    36
   • ایمیل سخنران پیشنهادی ۳*
    37
   • فایل عکس سخنران پیشنهادی ۳*فرمت jpg یا png آپلود
     38