طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی

تعداد بازدید:۴۲۴

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۴۵، تهران

رشته تخصصی: علوم سیاسی

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: نماینده تهران در مجلس دهم، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، عضو هیئت اجرایی طرح ملیکا، عضو شورای تحریریه مجله پایتخت کهن، کارشناس مطالعات اروپا و آمریکا در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۹