سید مهدی موسوی کوهپر

تعداد بازدید:۳۷۷

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۴۴، مازندران

رشته تخصصی: باستان شناسی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۶۸

فعالیت‌ها و افتخارات: باستان‌شناس اهل ایران و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تأسیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در سال ۱۳۹۰، معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و نیز معاونت اداری و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌‌‌‌‌‌‌

برخی از آثار: ساختار درونی روحانیت زرتشتی در دورۀ ساسانی، اسبان ورجاوند؛ تطوّر ارجمندی اسب نزد هندی ایرانیان، پیش و از پس مهاجرت، گونه شناسی سکه‌های طراز ساسانی تبرستان در قرون اول و دوم هجر ی.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹