بهمن مهری

تعداد بازدید:۲۹۴

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، اصفهان

رشته تخصصی: ریاضی

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، جز بنیانگزاران و هیئت علمی دنشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی واقع در آبیک

برخی از آثار: محاسبات عددی

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹