حسین مصباحیان

تعداد بازدید:۲۹۷

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: فلسفه

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۷۰

فعالیت‌ها و افتخارات: فیلسوف ایرانی و استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

برخی از آثار: در آمدی پدیدارشناختی بربحران کووید ۱۹ با تاکید بر موقعیت‌های مرزی، ردیابی مضمون رهایی بخشی سوبژکتیویته از فرانکفورت تا پاریس، بازآفرینی خویشتن: مواجهه‌ای فلسفی با تاریخ نگاری هویت فرهنگی

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹