طاهره کاغذچی

تعداد بازدید:۷۷۷

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۲۵، تهران

رشته تخصصی: مهندسی شیمی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۴۷

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، راه اندازی گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی شیمی، ستاد مدعو در دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهید باهنر کرمان، علم و صنعت تهران و دانشگاه صنعتی نفت اهواز و استاد نمونه کشور، عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

برخی از آثار: ترجمه کتاب عملیات انتقال جرم

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۹