مرتضی قریب

تعداد بازدید:۴۱۱

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۵۴

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا (CalTech)، عضو هیئت علمی مهندسی مکانیک دانشگاه کلتک آمریکا، عضو آکادمی ملی مهندسی آمریکا (NAE)، عضو فرهنگستان هنر و علوم آمریکا، عضو آکادمی ملی مخترعین (NAI)، عضو انجمن آمریکایی پیشرفت علم (AAAS)، عضو انجمن فیزیک آمریکا (APS)، عضو انجمن تست مواد آمریکا (ASME)، عضو آکادمی بین‌المللی مهندسی پزشکی و زیستی (AIMBE) و عضو افتخاری بنیاد دانش‌آموختگان.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۹