مهرداد عابدی

تعداد بازدید:۵۹۴

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۲۷، تهران

رشته تخصصی: مهندسی برق

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضو فرهنگستان علوم ایران (شاخه مهندسی برق)، ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۱۳۸۴-۱۳۶۲)، عضو هیئت مؤسس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اکباتان، ریاست بخش مهندسی فرهنگستان علوم، استاد حال حاضر دانشگاه شهاب دانش قم‌‌‌‌‌‌‌.

برخی از آثار: ماشین‌های الکتریکی، بررسی سیستم‌های قدرت، اصول و مبانی سیستم‌های کنترل، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹