جمال‌الدین طبیبی

تعداد بازدید:۳۴۵

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۲۱، فارس

رشته تخصصی: علوم سیاسی

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد

فعالیت‌ها و افتخارات: عضو هیات علمی برنامه‌ریزی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس بورد تخصصی علوم مدیریت پزشکی و اقتصاد بهداشت کشور، عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور و مدیر گروه مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹