سید جواد طباطبایی

تعداد بازدید:۵۰۹

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۲۴، آذربایجان شرقی

رشته تخصصی: حقوق

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینهٔ فلسفه و تاریخ و سیاست، عضو سابق هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌‌

برخی از آثار: تأملی دربارهٔ ایران، ابن‌خلدون و علوم اجتماعی، زوال اندیشهٔ سیاسی در ایران، درآمدی بر تاریخ اندیشهٔ سیاسی در ایران.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹