رضا شعبانی

تعداد بازدید:۳۷۶

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۱۷، قزوین

رشته تخصصی: تاریخ

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۴۴

فعالیت‌ها و افتخارات: پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌

برخی از آثار: مبانی تاریخ اجتماعی ایران، کوروش کبیر، تاریخ ایران در عصر افشاریه، ایرانیان و هویت ملی، شکیب.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹