علیرضا شجاعی‌زند

تعداد بازدید:۳۵۸

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۳۸، تهران

رشته تخصصی: جامعه شناسی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۷۵

فعالیت‌ها و افتخارات: جامعه‌شناس ایرانی و عضو هیأت علمی و استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، از اعضای کلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران‌‌‌‌‌‌‌

برخی از آثار: جامعه‌شناسی دین، برهه انقلابی در ایران، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹