محمود شاه آبادی

تعداد بازدید:۵۰۸

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: مهندسی برق

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۷۰

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی ۱۳۹۴-۱۳۹۷‌‌‌‌‌‌‌

 

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹