اسماعیل سعادتی خمسه

تعداد بازدید:۵۵۲

‌‌‌‌‌‌‌

محل تولد: زنجان

رشته تخصصی: فلسفه محض

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: دکتری، ۱۳۸۹

فعالیت‌ها و افتخارات: عضو هیأت علمی گروه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی‌‌‌‌‌‌‌

برخی از آثار: معرفت شناسی و نفس شناسی کانت: ترابط و تعامل

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹