کارشناسان دفتر امور دانش‌آموختگان اداره کل روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۰۵

رضا کریم زاده

تلفن: ۶۱۱۱۲۸۹۵-۰۲۱

ایمیل: alumni.info@ut.ac.ir

 

وظایف کارشناس:

  • بروزرسانی اخبار سایت
  • بروزرسانی و رسیدگی به اطلاعات دریافتی دانش‌آموختگان در قسمت «بروزرسانی اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه تهران»
  • رسیدگی و پیگیری نامه‌های اتوماسیونی
  • اقدامات مختلف برای روند آماده سازی و چاپ کارت دانش‌آموختگی
  • رسیدگی و پاسخ به ایمیل‌های دریافتی
  • ایجاد تغییرات، اصلاحات و بروزرسانی‌ها در سایت دانش‌آموختگان
  • تعامل با شرکت‌های صاحبان مشاغل و پیرو درخواست‌های دریافتی و بررسی آنها، بروزرسانی «موقعیت‌های شغلی»