سلسله نشست‌های علمی دانش‌آموختگان

تعداد بازدید:۳۶۹

دانش‌آموختگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خروجی‌های دانشگاه، با دانش و مهارت‌های خود نقش مهمی در توسعه و رفع نیازهای جامعه (اعم از بخش‌های صنعت، اقتصاد، بازار، کشاورزی و …) ایفا می‌کنند و از طرفی با توجه به نیاز متقابل دانشگاه به ارتباط با صنعت، به‌عنوان حلقه وصل و ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف صنعت عمل می‌نمایند. از این رو با هدف تقویت این ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌آموختگان و انتقال تجربه آنها به نسل جدید دانشجویی، سلسله نشست‌ها و وبینارهای تخصصی علمی با حضور «دانش آموختگان» دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۰