وبینار ۲: دخانیات و سلامت جامعه

تعداد بازدید:۲۲۸
وبینار ۲: دخانیات و سلامت جامعه

این وبینار با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (مدیر پنل) و سخنرانی دکتر رضا رستمی، روان‌پزشک، استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و دانش آموخته دانشگاه تهران، دکتر حسن محسنی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش آموخته دانشگاه تهران و دکتر کرم حبیب‌پور گتابی، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و دانش‌آموخته دانشگاه تهران، به صورت مجازی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.

 

سخنرانی‌ها به تفکیک:

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰