معرفی کتاب‌های دانش‌آموختگان (انتشارات دانشگاه تهران)

تعداد بازدید:۲۲۳

در سال ۱۳۲۰ دایرهٔ انتشارات دانشگاه تشکیل شد و مسئولیت یکسان‌سازی کلیه امور چاپ را به‌عنوان یکی از دوایر دبیرخانه دانشگاه به‌عهده گرفت (راهنمای دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۲۰). از اواخر سال ۱۳۲۴ اداره‌ای به نام" اداره انتشارات و روابط دانشگاه ی بین‌المللی " به‌عنوان یکی از ادارات تابعه دبیرخانه دانشگاه تهران تأسیس شد که جایگزین دایرهٔ انتشارات شد (راهنمای دانشگاه تهران، ۱۳۲۶).

ادارهٔ انتشارات و روابط دانشگاهی بین‌المللی و" انجمن تألیف و ترجمه " با همکاری یکدیگر در سال ۱۳۲۵ کتاب وراثت در موضوع آسیب‌شناسی، تألیف دکتر عزت الله خبیری را به‌عنوان اولین کتاب انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رساندند.

ادارهٔ انتشارات و روابط فرهنگی که اصل و اساس مؤسسه انتشارات و چاپ فعلی است، به‌منظور چاپ کتاب‌ها و رساله‌های استادان دانشگاه و ترجمه کتاب‌های علمی و ادبی مورد نیاز دانشگاهیان، اعم از استاد و دانشجو تأسیس گردید (راهنمای دانشگاه تهران، ۱۳۲۶).

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران مفتخر است در این صفحه به معرفی برخی از آثار چاپ شده در انتشارات دانشگاه تهران می‌پردازد که توسط نویسندگان و محققان دانش‌آموخته دانشگاه تهران تألیف، ترجمه و یا تهیه شده‌ اند.

 

شهریور ۱۴۰۰

 
   

روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک

دکتر علی فاخر

دانش‌آموختۀ: کارشناسی ۱۳۶۷ و کارشناسی ارشد، ۱۳۷۰، مهندسی عمران، دانشگاه تهران

 

   

درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

دکتر یحیی علی بابایی

دانش‌آموختۀ: کارشناسی‌، ۱۳۶۳، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 

 

   

روش‌های الکتریکی در ژئوفیزیک اکتشافی

دکتر غلامحسین نوروزی باغکمه

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۵۶، مهندسی معدن، دانشگاه تهران

 

   

واژگان عربی و فلسفه زبان

دکتر عبدالوحید نویدی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

 

   

نظام ثبت شرکت‌های تجاری

دکتر نسرین طباطبائی حصاری‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: دکتری، ۱۳۹۱، حقوق خصوصی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۶، حقوق خصوصی، کارشناسی، ۱۳۸۳، حقوق، دانشگاه تهران

 

   

رهایی از فقر

دکتر مهدی قربانی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۸۴، مهندسی منابع طبیعی، دکتری، ۱۳۹۱، مدیریت و سیاست گذاری منابع طبیعی، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۶، مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

   

هستی رو به جاودانگی

دکتر جان‌اله کریمی مطهر‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۶۸، زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران

 

   

مبانی مدیریت پروژه

دکتر محمود گلابچی

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۵۹، کارشناسی ارشد، ۱۳۶۲، مهندسی عمران (راه و ساختمان)، دانشگاه تهران

 

   

حسابرسی داخلی

دکتر بیتا مشایخی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: دکتری، ۱۳۸۳، حسابداری، دانشگاه تهران

دکتر ساسان مهرانی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۶۹، کارشناسی ارشد، ۱۳۷۳، دکتری، ۱۳۷۹، حسابداری، دانشگاه تهران

 

   

معیارهای دخالت دولت در اقتصاد

دکتر فرهاد رهبر‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: دکتری، ۱۳۷۹، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران

دکتر ناهید پوررستمی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: دکتری، رشته اقتصاد با گرایش‌های اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی, دانشگاه تهران

 

   

توسعه گردشگری روستایی

دکتر محمدرضا رضوانی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی ارشد، ۱۳۶۹، دکتری، ۱۳۷۵، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

 

   

سیاستگذاری رسانه‌ای

دکتر طاهر روشندل اربطانی‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی، ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد، ۱۳۸۱، مدیریت دولتی، دکتری، ۱۳۸۶، مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

 

   

روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین

دکتر یحیی بوذری‌نژاد‌‌‌‌‌‌‌

دانش‌آموختۀ: کارشناسی ارشد، فلسفه، دانشگاه تهران

 

کلید واژه ها: کتاب

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۰