سیروس پرهام

تعداد بازدید:۲۲۲

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۰۷، فارس

رشته تخصصی: علوم سیاسی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۳۰

فعالیت‌ها و افتخارات: مترجم، ویراستار، منتقد ادبی، هنرشناس، فرش‌شناس ایرانی و از بنیان‌گذاران سازمان اسناد ملی ایران‌‌‌‌‌‌‌.

برخی از آثار: شاهکارهای فرشبافی فارس، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰