آلن باغومیان

تعداد بازدید:۳۹۶

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۸۰

فعالیت‌ها و افتخارات: ایجادکننده پارسیکس (یک توزیع گنو / لینوکس) ‌‌‌‌‌.

برخی از آثار: آموزش لینوکس ردهت، نصب سرورهای لینوکس، آموزش پارسیکس گنو/لینوکس.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۴۰۰