سیروس باور

تعداد بازدید:۳۲۷

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، خوزستان

رشته تخصصی: معماری

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی، ۱۳۳۸

فعالیت‌ها و افتخارات: مهندس ارشد طرح‌های مخصوص اداره مهندسی شرکت ملی نفت ایران ۴۸-۱۳۴۵، مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران ۵۲-۱۳۵۰ مدیر گروه آموزش شهرسازی دانشگاه تهران ۵۷-۱۳۵۶، عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا ۵۸-۱۳۵۰، عضو شورای داوری طرح‌های جامع در وزارت مسکن و شهرسازی ۵۸-۱۳۵۰، عضو هیئت مدیره نخستین سازمان نظام معماری ۱۳۵۶، مهندس ارشد طرح‌های مخصوص اداره مهندسی شرکت ملی نفت ایران در فاصله بین سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۸، عضو کمیته انتخابات و ترفیعات دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای اجرایی گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای اجرایی گروه شهرسازی، عضو شورای قضاوت طرح‌های دیپلم دانشکده هنرهای زیبا، عضو شورای قضاوت طرح‌های شهرسازی (طرح‌های جامع) در وزارت مسکن و شهرسازی، مسئول صدور کارت اشتغال به کار معماران در وزارت دادگستری‌‌‌‌‌‌‌.

برخی از آثار: طرح جامع شهرهای شیراز، یزد و شهر صنعتی کاوه، طرح مدرسه صنعتی شهر آراکوژ برزیل، طرح پارک بوتالیک شهر برازیلیا برزیل، بنای یادبود برای کشته‌شدگان جنگ بورکینافاسو، ساختمان حسابداری برازیلیا.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰