بهزاد برکت

تعداد بازدید:۲۵۴

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی

مقطع دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۴۰۰