دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان

تعداد بازدید:۱۱۰

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه "مادر" و "نماد آموزش عالی کشور" دارای اهداف، رسالت و برنامه‌ها مهم ملی و بین‌المللی است و از این رو برای برقراری ارتباط مؤثر، مداوم و کارآمد با عامه‌‌ها و مخاطبان خود در داخل و خارج از کشور از مکانیسم‌های مختلف استفاده می‌کند. روابط عمومی با داشتن دو کارکرد مهم «مدیریتی» و «ارتباطی» از ارکان اصلی دانشگاه تهران در دستیابی به اهداف، رسالت و مأموریت‌های فوق‌الذکر محسوب می‌شود.

 

تاریخچۀ دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان در دانشگاه تهران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران به‌عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و دانش‌آموختگان در سال ۱۳۹۵ با نظر مساعد ریاست وقت دانشگاه تأسیس شد. مأموریت این دفتر ایجاد یک تعامل دوسویه با دانش‌آموختگان و علاقه‌مندسازی، اطلاع‌رسانی و درگیر ساختن دانش‌آموختگان به منظور ارتقای ایشان و حمایت از دانشگاه تهران است. با تأسیس مؤسسه غیرتجاری کانون دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹، این دفتر به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از اداره کل روابط عمومی دانشگاه در تعاملی نزدیک با این مؤسسه جهت دستیابی به اهداف مشترک همکاری می‌نماید.

 

اسامی رؤسا از ابتدا تاکنون

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰