مجتبی امیری

تعداد بازدید:۲۴۱

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: دکتری، ۱۳۸۹

فعالیت‌ها و افتخارات: هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران - عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه

برخی از آثار: درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، فرهنگ و زندگی در مجتمع‌های مسکونی.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰