سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانش‌آموختگان گرامی دانشگاه تهران می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه سجاد و ثبت اطلاعات تحصیلی خود از خدمات این سامانه استفاده نمایند.

چند نمونه از خدمات سامانه سجاد وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان و دانش‌آموختگان:

برای اطلاع از فهرست کامل خدمات و جزئیات هر کدام وارد سامانه شوید.

ورود به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

توجه: دانش آموختگان دانشگاه تهران برای تایید مدرک دانشگاهی خود نباید از سامانه سجاد استفاده نمایند. برای انجام این کار باید وارد سامانه تایید مدارک دانشگاهی جهت ترجمه شوید.

ورود به سامانه تأیید مدارک دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی

راهنمای سامانه تأیید مدارک دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی