کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 89 مورد

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی

نویسنده (ها) : کوین بی. اسمیت ؛ کریستوفر دابلیو. الریمر
مترجم (ها) : دکتر حمید زارع دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۹، دکتر حسام خضرایی حاذق فکردانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی

نویسنده (ها) : دکتر مجید جلالی‌فراهانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، کارشناسی ۱۳۵۶، تربیت بدنی
سم‌شناسی آفت‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها

سم‌شناسی آفت‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها

نویسنده (ها) : دکتر خلیل طالبی جهرمی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۰، شیمی
جامعه‌شناسی سیاسی ایران

جامعه‌شناسی سیاسی ایران

نویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا جلایی‌پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ و کارشناسی، جامعه‌شناسی
کشت بافت و سلول گیاهی

کشت بافت و سلول گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم سید طباطبایی، دکتر منصور امیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
روش‌های تحقیق در معماری

روش‌های تحقیق در معماری

نویسنده (ها) : لیندا گروت، دیوید وانگ
مترجم (ها) : دکتر علیرضا عینی‌فر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، معماری
فرایندها و سیستم‌های جوی

فرایندها و سیستم‌های جوی

نویسنده (ها) : راسل تامپسون
مترجم (ها) : دکتر حسینمراد محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۷، کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای طبیعی
مبانی و مسائل الاستواستاتی

مبانی و مسائل الاستواستاتی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی اسکندری‌قادی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ۱۳۶۹، مهندسی عمران
التحفة السعدیة (جلد اول)

التحفة السعدیة (جلد اول)

نویسنده (ها) : قطب‌الدین محمود بن مسعود الشیرازی؛ تصحیح: الدکتر نجفقلی حبیبی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۶۶، فلسفه و حکمت اسلامی
ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها)

ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها)

نویسنده (ها) : دکتر هادی کیوانفر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، ۱۳۴۳، کارشناسی ۱۳۳۸، دامپزشکی؛ دکتر ناصر کریمی
اسکولیوز؛ از ارزیابی تا اصلاح

اسکولیوز؛ از ارزیابی تا اصلاح

نویسنده (ها) : دکتر فؤاد صیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, تهران، کارشناسی ۱۳۸۳، علوم ورزشی؛ علی کشتی‌آرای
باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی

باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر مسعود احمدزاده دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۱، بیماری‌شناسی گیاهی، کارشناسی ۱۳۷۰، گیاه‌پزشکی؛ دکتر عباس شریفی‌تهرانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی
خانه همچون آیینه درون؛ بررسی عمیق‌تر مفهوم خانه

خانه همچون آیینه درون؛ بررسی عمیق‌تر مفهوم خانه

نویسنده (ها) : کلیرکوپر مارکوس
مترجم (ها) : دکتر حامد مظاهریان دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۱، مهندسی معماری؛ مهندس نرگس سادات طباطبایی
زبان تخصصی موسیقی

زبان تخصصی موسیقی

نویسنده (ها) : دکتر امین هنرمند دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۸۴، نوازندگی موسیقی جهانی
بذر اکولوژی تجدید نسل در جوامع گیاهی

بذر اکولوژی تجدید نسل در جوامع گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر فرزاد شریف‌زاده؛ دکتر علی نادری‌عارفی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۴، زراعت
بوم‌شناسی ‌و ‌دیرینه اقلیم‌شناسی گیاهان (‌با ‌تأکید ‌بر ‌مزوزوئیک ‌ایران)

بوم‌شناسی ‌و ‌دیرینه اقلیم‌شناسی گیاهان (‌با ‌تأکید ‌بر ‌مزوزوئیک ‌ایران)

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۳، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی
مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی

مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی

نویسنده (ها) : دکتر حسین محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۷، کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای طبیعی
فرهنگ توصیفی نقد ادبی (فرانسه- فارسی)

فرهنگ توصیفی نقد ادبی (فرانسه- فارسی)

نویسنده (ها) : دکتر ژاله کهنمـویـی‌پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۴۹، زبان فرانسه؛ دکتر نسرین خطاط دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۴۷، زبان و ادبیات فرانسه؛ دکتر علـی افخـمی