کتاب‌ها

نمایش 1 تا 12 مورد از کل 12 مورد

آمار و احتمال (برای رشته‌های اقتصاد و مدیریت)

آمار و احتمال (برای رشته‌های اقتصاد و مدیریت)

نویسنده (ها) : دکتر محسن مهرآرا دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، اقتصاد؛ دکتر سجاد برخورداری
بوطیقای ترجمه

بوطیقای ترجمه

نویسنده (ها) : دکتر جواد اصغری دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۵، کارشناسی ارشد ۱۳۸۲، کارشناسی ۱۳۸۰، زبان و ادبیات عرب
عقلانیت و خداباوری؛ ادله اثبات وجود خدا در عصر جدید

عقلانیت و خداباوری؛ ادله اثبات وجود خدا در عصر جدید

نویسنده (ها) : دکترعباس یزدانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۴، فلسفه و کلام اسلامی
درآمدی بر ادبیات

درآمدی بر ادبیات

نویسنده (ها) : دکتر جان‌اله کریمی مطهر دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۸، زبان وادبیات روسی
اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی

اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی

نویسنده (ها) : علیرضا وجهی دانش‌آموختۀ دکتری عمومی دامپزشکی ۱۳۷۲ و دکتری رادیولوژی ۱۳۸۲؛ مجید مسعودی فرد، دکتری عمومی دامپزشکی ۱۳۷۴ و دکتری رادیولوژی ۱۳۸۱؛ عباس وشکینی دانش‌آموختۀ دکتری دامپزشکی۱۳۵۴؛ امید زهتاب‌ور دانش‌آموختۀ دکتری دامپزشکی؛ مهدی مقیم
اقتصاد آموزش عالی؛ پیشینه، مفاهیم و کاربردها

اقتصاد آموزش عالی؛ پیشینه، مفاهیم و کاربردها

نویسنده (ها) : رابرت توتکوشیان؛ مایکل پالسن
مترجم (ها) : دکتر وحید مهربانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۲، کارشناسی ارشد ۱۳۸۵، کارشناسی ۱۳۸۲، علوم اقتصادی
ژئوفیزیک اکتشافی

ژئوفیزیک اکتشافی

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین نوروزی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۶، مهندسی معدن
کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی

کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی

نویسنده (ها) : دکتر شهره فاطمی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ارشد ۱۳۷۲، مهندسی شیمی؛ مائده سلماسی
مبانی باززنده‌سازی منظر رودهای شهری

مبانی باززنده‌سازی منظر رودهای شهری

نویسنده (ها) : دکتر حامد مظاهریان دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۱،مهندسی معماری؛ نرگس حمزه؛ مرتضی لطفی‌پور سیاهکلرودی
اصول فتوگرامتری پهپاد؛ مفاهیم تئوری و نکات عملی

اصول فتوگرامتری پهپاد؛ مفاهیم تئوری و نکات عملی

نویسنده (ها) : دکتر محمد سعادت‌سرشت دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، کارشناسی ارشد ۱۳۷۷، کارشناسی ۱۳۷۴، عمران نقشه‌برداری؛ دکتر مسعود ورشوساز
روان‌شناسی هوش

روان‌شناسی هوش

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه نصرتی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد ۱۳۸۵، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی؛ دکتر باقر غباری‌بناب دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۳، علوم تربیتی گرایش کودکان استثنایی؛ دکتر الهام‌حکیمی‌راد دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۲، کارشناسی ارشد ۱۳۸۷
نظریه‌های کارآفرینی

نظریه‌های کارآفرینی

نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد مقیمی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۵، کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ و کارشناسی۱۳۷۳، مدیریت رفتار سازمانی؛ دکتر یوسف وکیلی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۰، مدیریت دولتی؛ دکتر مرتضی اکبری