کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 21 مورد

فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام ویرایش پنجم(۲۰۱۳)

فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام ویرایش پنجم(۲۰۱۳)

نویسنده (ها) : بردلی جی. کلین
مترجم (ها) : دکتر وهاب باباپور؛ دکتر عباس پرهام؛ دکتر مرتضی زنده‌دل دانش‌آموختۀ دکتری، فیزیولوژی
جغرافیای شهیدان ایران

جغرافیای شهیدان ایران

نویسنده (ها) : دکتر حسن کامران‌دستجردی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۲، جغرافیا
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها(جلد دوم)

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها(جلد دوم)

نویسنده (ها) : ارنست کوه، چارلز دسو
مترجم (ها) : دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۴۲، مهندسی برق
ایران و راه ابریشم نوین: از ژئوپولیتیک راه تا دیپلماسی راه

ایران و راه ابریشم نوین: از ژئوپولیتیک راه تا دیپلماسی راه

نویسنده (ها) : دکتر آرش رئیسی‌نژاد دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۸۹،علوم سیاسی
درآمدی بر مبانی روان‌شناسی اسلامی

درآمدی بر مبانی روان‌شناسی اسلامی

نویسنده (ها) : دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر مسعود آذربایجانی؛ دکتر روح‌الله شهابی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۲، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، روان‌شناسی تربیتی، کارشناسی ۱۳۸۳، مشاوره
صد در نثر و صد در بندهش تصحیح انتقادی

صد در نثر و صد در بندهش تصحیح انتقادی

نویسنده (ها) : تصحیح: دکتر سید سعیدرضا منتظری دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۲، فرهنگ و زبانهای باستانی
کاپولا (مفصل) و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

کاپولا (مفصل) و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب

نویسنده (ها) : لو چن ؛ شنگلیان گو
مترجم (ها) : دکتر آرش ملکیان دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۷، کارشناسی ارشد ۱۳۸۱، علوم و مهندسی آبخیزداری؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی کوچی
مهارت‌های منطق جدید

مهارت‌های منطق جدید

نویسنده (ها) : دکتر ضیاء موحد دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۴۸، کارشناسی ۱۳۴۳، فیزیک؛ دکتر زینب برخورداری
مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب

مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب

نویسنده (ها) : زو داویس
مترجم (ها) : دکتر فرامرز قراگزلو دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۳، مامائی و بیماریهای تولیدمثل؛ کارشناسی ارشد ۱۳۶۵، دامپزشکی؛ دکتر پیمان عزیزی؛ دکتر حافظ صادقی
آناتومی سر و گردن پستانداران اهلی

آناتومی سر و گردن پستانداران اهلی

نویسنده (ها) : دکتر جواد صادقی نژاد دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۱، علوم تشریحی؛ دکتر حدیث بوجارزاده
آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن

آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن

نویسنده (ها) : دکتر گیتی کریم دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۴۵، دامپزشکی، کارشناسی ارشد ۱۳۴۸، بهداشت عمومی، دکتر خسرو محمدی، دکتر جلیل خندقی، دکتر هیوا کریمی دره‌آبی
سیاست‌گذاری راهبردی در تئوری و عمل

سیاست‌گذاری راهبردی در تئوری و عمل

نویسنده (ها) : دکتر عباس مصلّی‌نژاد دانش‌آموختۀ پسادکتری ۱۳۸۴، کارشناسی ارشد ۱۳۶۹، علوم سیاسی
حقوق تجارت نوین: قراردادهای تجاری

حقوق تجارت نوین: قراردادهای تجاری

نویسنده (ها) : دکتر مجتبی اشراقی آرائی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۳، کارشناسی ارشد ۱۳۸۹، کارشناسی ۱۳۸۷، حقوق
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول)

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول)

نویسنده (ها) : ارنست کوه، چارلز دسو
مترجم (ها) : دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۴۲، مهندسی برق
سازه در معماری

سازه در معماری

نویسنده (ها) : سالوادوری
مترجم (ها) : دکتر محمود گلابچی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۲، کارشناسی ۱۳۵۹، مهندسی عمران
استانداردهایی برای آزمون‌گیری آموزشی و روان‌شناختی

استانداردهایی برای آزمون‌گیری آموزشی و روان‌شناختی

نویسنده (ها) : انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا- انجمن روانشناسی آمریکا- شورای ملی اندازه‌گیری در آموزشی آمریکا
مترجم (ها) : دکتر علی مقدم‌زاده؛ مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۳، سنجش آموزش، کارشناسی ارشد ۱۳۸۵، تحقیقات آموزشی
الکترومغناطیس میدان و موج

الکترومغناطیس میدان و موج

نویسنده (ها) : دیوید ک. چنگ
مترجم (ها) : دکتر پرویز جبه دار مارالانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۴۲، مهندسی برق؛ دکتر محمد قوامی
نکته‌های کلیدی طب داخلی دام‌های کوچک

نکته‌های کلیدی طب داخلی دام‌های کوچک

نویسنده (ها) : استانلی آی رابین؛ آنتونی پی.کارو
مترجم (ها) : دکتر محمدعلی راد دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۶۴، کارشناسی، ۱۳۴۷، دامپزشکی؛ و همکاران