موقعیت‌های شغلی مخصوص دانش‌آموختگان و دانشجویان

دانش‌آموختگان و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران

یکی از مهمترین اهداف اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تهران تسهیل در امر اشتغال دانش‌آموختگان نخبه و مستعد می‌باشد. در این راستا موقعیت‌های شغلی پیشنهاد شده به ما ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در این بخش به شما عزیزان اطلاع‌رسانی می‌شوند.
 

همچنین صاحبان محترم مشاغل می‌توانند برای معرفی فرصت‌های شغلی خود این فرم را تکمیل نمایند.

با آرزوی موفقیت

اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تهران


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
فایل یا تصویر آگهینام محل اشتغالوضعیتمقطع تحصیلیرشته تحصیلی و گرایش‌های مورد نیازحداقل سابقه کار و یا تخصص مورد نیاز
keyson.png/دفتر مرکزی شرکت کیسونفارغ‌التحصیلکارشناسی,کارشناسی ارشدکلیه رشته های علوم پایه، زبان های خارجی و مدیریت0 تا 3 سال
farapardazesh2.pngشرکت فراپردازش موج کوثردر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتریمهندسی برق الکترونیکبدون نیاز به سابقه
دفتر نمایندگی معتبردر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی,کارشناسی ارشدمدیریت و کار آفرینیبدون نیاز به سابقه
kandaide2.pngشرکت کندا ایدهدر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات ITFront-End Developer Web-Developer - آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی وب #C و توسعه آن مسلط به HTML5، CSS3 ، JQuery و JavaScript آشنا با مفاهیم پایگاه داده
nahadin.jpgشرکت نهادین آرمانفارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدMBA- مدیریت تمامی گرایش ها - مهندسی مکانیک - مهندسی صنایعبدون سابقه
act-cosmetics.pngگروه صنعتی آریان کیمیا تکفارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدمدیریت - مهندسی صنایع - گرافیک - حسابداری - مدیریت مالیبه تصویر پیوست مراجعه شود.
aminssd.jpgشرکت توسعه راهکارهای هوشمند امیندر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدکامپیوتر، ریاضی، برقبه تصویر پیوست مراجعه شود.
bime-pasargad.jpgشرکت بیمه پاسارگادفارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدرشته های مدیریت، حسابداری و حقوق
IRISViraVision.pdfآیریس ویرا ویژندر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی ارشد, دکتریمدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع، مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات
paraye3.pngشرکت پارایهدر حال تحصیل, فارغ‌التحصیلکارشناسی, کارشناسی ارشدمهندسی برق - تمامی گرایش ها مهندسی متالورژی- تمامی گرایش ها مهندسی شیمی- تمامی گرایش هاسابقه کار : ---- تسلط به زبان انگلیسی