مهدی محقق

تعداد بازدید:۳۳۲

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۰۸، خراسان

رشته تخصصی: الهیات

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: دکتری، ۱۳۳۷

فعالیت‌ها و افتخارات: نویسنده، علامه، ادیب، فقیه، مجتهد، نسخه‌پژوه و پژوهشگر تاریخ پزشکی اسلامی، مصحح و شارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد دانشگاه تهران.

برخی از آثار: صرف و نحو و قرائت عربی، تحلیل اشعار ناصر خسرو، همایی‌نامه، القبسات، اسماعیلیه، مفاخرنامه.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۹