عباس کشاورز

تعداد بازدید:۳۲۶

‌‌‌‌‌‌‌

 

رشته تخصصی: آبیاری و آبادانی

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۵۸

فعالیت‌ها و افتخارات: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی

برخی از آثار: مقاله «برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی زراعی و باغی آبی، از مرحله برداشت تا قبل از مصرف»

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۹