علی سلاجقه

تعداد بازدید:۲۳۲

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۴۶، کرمان

رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: دکتری، ۱۳۸۳

فعالیت‌ها و افتخارات: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰