مهدی الوانی

تعداد بازدید:۲۳۴

‌‌‌‌‌‌‌

 

سال و محل تولد: ۱۳۲۳، تهران

رشته تخصصی: علوم اداری

مقطع و سال دانش‌آموختگی از دانشگاه تهران: کارشناسی ارشد، ۱۳۵۶

فعالیت‌ها و افتخارات: ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین، معروف به پدر مدیریت دولتی ایران، استاد و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علامه و استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین.

برخی از آثار: مدیریت عمومی، مدیریت تولید، نظام‌های اداری تطبیقی، اصول و مبانی جهانگردی، مدیریت تعارض، قدرت انتقاد سازنده.

 

دانش‌آموختگان شاخص دانشگاه تهران 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰