تمایل دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی به تغییر شغل

۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۵۸۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۷
دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: بر اساس طرح تحقیقی دانش‌آموخته دانشگاه تهران، با عنوان «ابعاد‌ جمعیت شناختی تمایل به تغییر شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران» مشخص شد دانش‌آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی تمایل بیشتری به تغییر شغل دارند.

نادر مطیع حق‌شناس، دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران و استادیار جمعیت‌شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، با اعلام این مطلب گفت این تمایل در دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی حدود ۱۵ درصد است.
دکتر حق‌شناس یکی از منابع مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور را سرمایه انسانی عنوان کرد و افزود: «امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره‌ها و در گروه‌های سنی مختلف دچار تغییر شده است».
وی هدف اصلی این تحقیق را تحلیل تفاوت‌های سنی و جنسی الگوی تمایل به تغییر شغل در بین دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی و مقایسه آن با دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عمومی کشور دردوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۴ اعلام کرد.
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران گفت: «جامعه آماری تحقیق را تعداد کل نمونه شاغلان دانش‌آموخته دارای تحصیلات عالی و عمومی واقع در گروه‌های سنی ۵ ساله ۲۰ تا ۶۴ ساله تشکیل می‌دهد که ۱۵۲۵۸۵۸ نفر هستند».
بر اساس یافته‌های این تحقیق الگوی سنی، جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی با دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عمومی بر حسب سن، جنس و نوع شغل با کنترل دوره، معنادار و متفاوت بود.
به طور متوسط، تمایل دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کاری دیگر حدود ۱۵ درصد و برای دانش‌آموختگان دارای آموزش عمومی حدود ۲۲ درصد است.
داده‌های پژوهش مبتنی بر داده‌های طرح آمارگیری نمونه‌ای نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ بوده است.
توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت‌شناختی بر بازار کار نیروی انسانی در بدنه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از مهمترین توصیه‌های سیاستی این تحقیق به شمار می‌آید.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۱۵

کلید واژه ها: دانش‌آموختگان دانشگاه تهران تغییر شغل


( ۱ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.