مطالب مرتبط با کلید واژه

تغییر شغل


تمایل دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی به تغییر شغل

تمایل دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی به تغییر شغل

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: بر اساس طرح تحقیقی دانش‌آموخته دانشگاه تهران، با عنوان «ابعاد‌ جمعیت شناختی تمایل به تغییر شغلی دانش‌آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران» مشخص شد دانش‌آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی تمایل بیشتری به تغییر شغل دارند.

ادامه مطلب