اخبار

برگزاری اولین دوره گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه تهران

دانشگاه تهران درصدد است تا اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه را با همکاری کانون‌های دانش‌آموختگان برای دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۶ و قبل از آن در آذرماه سال جاری برگزار نماید.

ادامه مطلب

اولین جلسه شورای تجمیعی دبیران کانون‌های دانش‌آموختگی دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جلسه شورای تجمیعی دبیران کانون‌های دانش‌آموختگی دانشگاه تهران و نمایندگان دانشکده‌ها در امور دانش‌آموختگان روز ۸ خرداد ۱۳۹۸ در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب