اخبار

دعوت به شرکت در اولین دوره گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه تهران

دانشگاه تهران درصدد است تا اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه را با همکاری کانون‌های دانش‌آموختگان برای دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۶ و قبل از آن در آذرماه سال جاری برگزار نماید.

ادامه مطلب

اولین جلسه شورای تجمیعی دبیران کانون‌های دانش‌آموختگی دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جلسه شورای تجمیعی دبیران کانون‌های دانش‌آموختگی دانشگاه تهران و نمایندگان دانشکده‌ها در امور دانش‌آموختگان روز ۸ خرداد ۱۳۹۸ در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
دعوت از صاحبان مشاغل و کارآفرینان جهت ارسال آگهی اشتغال برای دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه تهران

فراخوان ارسال آگهی اشتغال جهت معرفی فرصت‌های شغلی به دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه تهران

از این پس صاحبان محترم مشاغل، کارآفرینان و مدیران گرامی بخش دولتی می‌توانند جهت تامین نیروی انسانی خود با ارسال آگهی در سایت اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، از ظرفیت‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان نخبه این دانشگاه در جهت بهبود وضعیت کسب و کار خود استفاده نمایند.

ادامه مطلب