اخبار

طرح تولید شیر یددار توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران آماده تجاری‌سازی است

طرح تولید شیر یددار توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران آماده تجاری‌سازی است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: آزمایش‌های نهایی بر روی شیر یددار که پیشتر پایلوت تولید آن برای اولین بار توسط محققان دانشگاه تهران کلید خورده بود، به سرانجام رسیده و بر اساس اعلام مجری ...

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر بهادر زارعی، استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر جعفر گل‌محمدی، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مهدی حسنلو، دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، به‌عنوان عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست ‬معاونت توسعه و سرمایه‌گذاری پردیس کیش شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست ‬معاونت توسعه و سرمایه‌گذاری پردیس کیش شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر حسین رجبی نوش‌آبادی، استادیار علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست ‬معاونت توسعه و سرمایه‌گذاری پردیس کیش منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست ‬معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست ‬معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر فضل‌اله باقرزاده، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست ‬معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر اعظم راودراد، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان آموزشی‬ ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی منصوب شد.

فاطمه سادات میر: آینده سرمایه‌های انسانی وابسته به سرمایه‌های فکری، استراتژی‌های منابع انسانی و برند کارفرما است

فاطمه سادات میر: آینده سرمایه‌های انسانی وابسته به سرمایه‌های فکری، استراتژی‌های منابع انسانی و برند کارفرما است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: در آینده موفق‌ترین سازمان‌ها آنهایی خواهندبود که بتوانند افرادی با توانایی اداره سازمان‌های جهانی را جذب، پرورش و حفظ کنند.

دکتر احمدعلی یزدان‌پناه: نرم‌افزارهای هوشمند؛ روندهای ناگسستنی دستیابی به آرامش فکر و ذهن سرمایه انسانی سازمان

دکتر احمدعلی یزدان‌پناه: نرم‌افزارهای هوشمند؛ روندهای ناگسستنی دستیابی به آرامش فکر و ذهن سرمایه انسانی سازمان

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران با بیان اینکه نرم‌افزارهای هوشمند؛ روندهای ناگسستنی دستیابی به آرامش فکر و ذهن سرمایه انسانی سازمان هستند، گفت: آرامش، سکون، راحتی، آسودگی و آسایش خیال از ...

دکتر فرشته امین: شرایط کرونا مسئله کار را تحت تأثیر خود قرار داده است و این شرایط در کنار تمام چالشها نوعی فرصت است

دکتر فرشته امین: شرایط کرونا مسئله کار را تحت تأثیر خود قرار داده است و این شرایط در کنار تمام چالشها نوعی فرصت است

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: شرایط کرونا مسئله کار را تحت تاثیر خود قرار داده است و در محل کار و شیوه کار شاهد تغییرات عمده هستیم و به صورت ...

جزئیات طراحی و قابلیت‌های سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور توسط دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران تشریح شد

جزئیات طراحی و قابلیت‌های سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور توسط دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران تشریح شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران به تشریح جزئیات طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور پرداخت.