اخبار - آرشیو

اولین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران برگزار شد.

اولین جلسه هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ با حضور رئیس هیات مدیره جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، نائب رئیس هیات مدیره جناب آقای مهندس روزبه صالح آبادی، ...