اخبار - آرشیو

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر مریم عباسی سورشجانی، استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر فاطمه نصرتی، استادیار دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ ...

کنترل هوشمند به کمک فرآیند دارورسانی موضعی یک تومور شایع در کودکان آمد

کنترل هوشمند به کمک فرآیند دارورسانی موضعی یک تومور شایع در کودکان آمد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: محققان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک پژوهش مشترک، کنترل هوشمند رهایش دارو از هیدروژل فیبروئینی ابریشم را به خدمت دارورسانی موضوع به تومور ویلمز درآوردند.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر نجمه نیسانی سامانی، دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا منصوب شد.