اخبار - آرشیو

برگزاری اولین دوره گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه تهران

دانشگاه تهران درصدد است تا اولین گردهمایی دانش‌آموختگان ادوار دانشگاه را با همکاری کانون‌های دانش‌آموختگان برای دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۶ و قبل از آن در آذرماه سال جاری برگزار نماید.

ادامه مطلب