مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان‌نامه دانش‌آموختگان


چگونگی تغییر عملکرد آنزیم درگیر در چرخه بینایی در یک بیماری شایع چشمی بررسی شد

چگونگی تغییر عملکرد آنزیم درگیر در چرخه بینایی در یک بیماری شایع چشمی بررسی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در پایان‌نامه کارشناسی ارشد مائده مطهر، دانشجوی بیوشیمی دانشگاه تهران، چگونگی تغییر عملکرد آنزیم درگیر در چرخه بینایی در یک بیماری شایع چشمی بررسی شد.

ادامه مطلب
درمان موفقیت‌آمیز MS در موش توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران
افتخاری توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران:

درمان موفقیت‌آمیز MS در موش توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: طرح «بررسی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش (EAE)» به عنوان پایان‌نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا شه‌بخش، دانشجوی دوره دکتری تخصصی انگل‌شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.

ادامه مطلب
سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان
افتخاری دیگر توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران:

سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در پایان‌نامه سمیه قره‌قومی، دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان انجام شد.

ادامه مطلب
روش محاسباتی مبتنی بر سیستم‌های توصیه‌گر برای پیش‌بینی عوارض جانبی داروها توسط دانش‌آموخته دانشگاه تهران در رساله دکتری بررسی شد

روش محاسباتی مبتنی بر سیستم‌های توصیه‌گر برای پیش‌بینی عوارض جانبی داروها توسط دانش‌آموخته دانشگاه تهران در رساله دکتری بررسی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: سهیلا شعبانی، دانش‌آموخته مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، روش محاسباتی مبتنی بر سیستم‌های توصیه‌گر برای پیش‌بینی عوارض جانبی داروها بررسی شد.

ادامه مطلب