مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب دانش‌آموختگان


دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر مریم عباسی سورشجانی، استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان سرپرست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی در حکمی دکتر فاطمه نصرتی، استادیار دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، را به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‬ تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر نجمه نیسانی سامانی، دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر حسن مروتی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌المللی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌المللی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر آیدین سلام‌زاده، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به‌عنوان مسئول امور ارتباط با جامعه و صنعت دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌المللی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور توسعه و تحول آموزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول امور توسعه و تحول آموزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: فاطمه نارنجی ثانی، استادیار گروه رهبری و حکمرانی آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به‌عنوان مسئول امور توسعه و تحول آموزشی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر فیروز اصلانی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد.

ادامه مطلب
۲ انتصاب و ابلاغ ۸ مأموریت کلیدی در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | اعضای شورای سیاستگذاری مؤسسه انتشارات دانشگاه‌‌‌‌‌‌ تهران منصوب شدند

۲ انتصاب و ابلاغ ۸ مأموریت کلیدی در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | اعضای شورای سیاستگذاری مؤسسه انتشارات دانشگاه‌‌‌‌‌‌ تهران منصوب شدند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دو مدیرکل حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و اعضای شورای سیاستگذاری مؤسسه انتشارات دانشگاه‌‌‌‌‌‌ تهران با صدور احکامی از سوی رئیس دانشگاه تهران منصوب شدند.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مرضیه مهرابی، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر سید موسی دیباج، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر مجید کیاورز مقدم، دانشیار دانشکده جغرافیا را به عنوان معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمود فضیلت، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی‬ دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر خدیجه عالمی، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر الهه عرب عامری، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ آموزشی‬ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر جواد حاتمی، دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمدحسین رمضان کیائی، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران به عنوان مشاور امور استراتژیک دانشگاه ادیان و مذاهب

انتصاب دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران به عنوان مشاور امور استراتژیک دانشگاه ادیان و مذاهب

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب با صدور حکمی، دکتر احد رضایان را به سمت مشاور ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب در امور استراتژیک منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمد کریمی‌زاده اردکانی، استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزشی‬ تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محسن معصومی، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ آموزشی‬ تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس بخش تخصصی کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس بخش تخصصی کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر ابوالقاسم عربیون، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس بخش تخصصی کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتخاب دو دانش‌آموختهٔ دانشکدگان فنی در هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

انتخاب دو دانش‌آموختهٔ دانشکدگان فنی در هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دو عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی عمران دانشکدگان فنی، در انتخابات هیات‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، که دی‎ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، به عنوان اعضای هیات‌مدیره و بازرس انتخاب شدند.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران؛ معاون اداری و مالی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران؛ معاون اداری و مالی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر جواد پورکریمی، استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است، به‌عنوان معاون اداری و مالی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی منصوب شد.

ادامه مطلب