مطالب مرتبط با کلید واژه

انتصاب دانش‌آموختگان


دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر رضا پورحسین دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر هاشم آقازاده دانشیار دانشگاه تهران را به‌عنوان مسئول راه‌اندازی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر فاطمه یزدیان دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین را به عنوان رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر زهرا محمدی، دانشیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمود کاظمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزش هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه‬ آموزش هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مازیار شفائی روشنی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه‬ آموزش هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه قم انتخاب شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه قم انتخاب شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار، استاد تمام دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، در طی حکمی از سوی دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده وزیر علوم در "هیئت ممیزه دانشگاه قم" منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: وحید واحد جوان، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر قاسم زائری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر مریم نجار نهاوندی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون آموزشی‬ و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران در حکمی دکتر عباسعلی گائینی استاد تمام گروه تخصصی علوم ورزشی را به‌عنوان رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر عبدالرضا سیف استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را به‌عنوان رئیس این دانشکده منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر حامد مظاهریان دانشیار دانشکده معماری را به‌عنوان رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دکتر حسین کرمی، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دکتر حسین کرمی، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر حسین کرمی، استادیار دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به‌عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد.

ادامه مطلب
دوره مسئولیت دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، در سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد

دوره مسئولیت دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، در سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر شیرین محمد‌خان، استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، سرپرست مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر حمیدرضا یزدانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، به‌عنوان سرپرست مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران منصوب شد.

ادامه مطلب