مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده جغرافیا


دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر نجمه نیسانی سامانی، دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان مدیر گروه جغرافیای سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا منصوب شد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر مجید کیاورز مقدم، دانشیار دانشکده جغرافیا را به عنوان معاون علمی دانشکده تازه تأسیس گردشگری دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر بهادر زارعی، استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران منصوب شد.

ادامه مطلب
جزئیات طراحی و قابلیت‌های سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور توسط دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران تشریح شد

جزئیات طراحی و قابلیت‌های سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور توسط دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران تشریح شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران به تشریح جزئیات طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع نقشه باستان‌شناسی کشور پرداخت.

ادامه مطلب
دوره مسئولیت دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، در سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد

دوره مسئولیت دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، در سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر شیرین محمد‌خان، استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد.

ادامه مطلب