روان‌شناسی نابهنجاری (جلد اول)نویسنده (ها) : رونالد کومر
مترجم (ها) : دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی دانش‌آموختۀ دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، روانشناسی سلامت؛ دکتر رضا رستمی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: