کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 27 مورد

فرایندها و سیستم‌های جوی

فرایندها و سیستم‌های جوی

نویسنده (ها) : راسل تامپسون
مترجم (ها) : دکتر حسینمراد محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۷، کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای طبیعی
مبانی و مسائل الاستواستاتی

مبانی و مسائل الاستواستاتی

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی اسکندری‌قادی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ۱۳۶۹، مهندسی عمران
التحفة السعدیة (جلد اول)

التحفة السعدیة (جلد اول)

نویسنده (ها) : قطب‌الدین محمود بن مسعود الشیرازی؛ تصحیح: الدکتر نجفقلی حبیبی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۶۶، فلسفه و حکمت اسلامی
ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها)

ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها)

نویسنده (ها) : دکتر هادی کیوانفر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، ۱۳۴۳، کارشناسی ۱۳۳۸، دامپزشکی؛ دکتر ناصر کریمی
اسکولیوز؛ از ارزیابی تا اصلاح

اسکولیوز؛ از ارزیابی تا اصلاح

نویسنده (ها) : دکتر فؤاد صیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, تهران، کارشناسی ۱۳۸۳، علوم ورزشی؛ علی کشتی‌آرای
باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی

باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر مسعود احمدزاده دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۱، بیماری‌شناسی گیاهی، کارشناسی ۱۳۷۰، گیاه‌پزشکی؛ دکتر عباس شریفی‌تهرانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی
خانه همچون آیینه درون؛ بررسی عمیق‌تر مفهوم خانه

خانه همچون آیینه درون؛ بررسی عمیق‌تر مفهوم خانه

نویسنده (ها) : کلیرکوپر مارکوس
مترجم (ها) : دکتر حامد مظاهریان دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۱، مهندسی معماری؛ مهندس نرگس سادات طباطبایی
زبان تخصصی موسیقی

زبان تخصصی موسیقی

نویسنده (ها) : دکتر امین هنرمند دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۸۴، نوازندگی موسیقی جهانی
بذر اکولوژی تجدید نسل در جوامع گیاهی

بذر اکولوژی تجدید نسل در جوامع گیاهی

نویسنده (ها) : دکتر فرزاد شریف‌زاده؛ دکتر علی نادری‌عارفی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۴، زراعت
بوم‌شناسی ‌و ‌دیرینه اقلیم‌شناسی گیاهان (‌با ‌تأکید ‌بر ‌مزوزوئیک ‌ایران)

بوم‌شناسی ‌و ‌دیرینه اقلیم‌شناسی گیاهان (‌با ‌تأکید ‌بر ‌مزوزوئیک ‌ایران)

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۳، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی
مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی

مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی

نویسنده (ها) : دکتر حسین محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۷، کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای طبیعی
فرهنگ توصیفی نقد ادبی (فرانسه- فارسی)

فرهنگ توصیفی نقد ادبی (فرانسه- فارسی)

نویسنده (ها) : دکتر ژاله کهنمـویـی‌پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۴۹، زبان فرانسه؛ دکتر نسرین خطاط دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۴۷، زبان و ادبیات فرانسه؛ دکتر علـی افخـمی
مدل‌سازی ریاضی در مهندسی شیمی

مدل‌سازی ریاضی در مهندسی شیمی

نویسنده (ها) : دکتر شهره فاطمی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ارشد ۱۳۷۲، مهندسی شیمی
سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی

سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی

نویسنده (ها) : دکتر عباس منوریان؛ دکتر ناصر عسگری دانش‌آموختۀ دکتری، مدیریت دولتی
قارچ‌شناسی پزشکی جامع

قارچ‌شناسی پزشکی جامع

نویسنده (ها) : دکتر فریده زینی؛ دکتر سید علی مهبد؛ دکتر مسعود امامی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۵، کارشناسی، متالوژی ومواد
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد دوم)

روان‌شناسی نابهنجاری (جلد دوم)

نویسنده (ها) : رونالد کومر
مترجم (ها) : دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی دانش‌آموختۀ دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، روانشناسی سلامت؛ دکتر رضا رستمی؛ حسین رحیمی‌نژاد
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد اول)

روان‌شناسی نابهنجاری (جلد اول)

نویسنده (ها) : رونالد کومر
مترجم (ها) : دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی دانش‌آموختۀ دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، روانشناسی سلامت؛ دکتر رضا رستمی
مبانی و مسائل مکانیک محیط‌های پیوسته

مبانی و مسائل مکانیک محیط‌های پیوسته

نویسنده (ها) : دکتر مرتضی اسکندری‌قادی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ۱۳۶۹، مهندسی عمران