اخبار - آرشیو

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر جواد حاتمی، دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی منصوب شد.

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دکتر محمدحسین رمضان کیائی، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی منصوب شد.

دستاورد دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در زمینه توسعه فناوری تولید تصاویر با وضوح بالا از زیر سطح زمین

دستاورد دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در زمینه توسعه فناوری تولید تصاویر با وضوح بالا از زیر سطح زمین

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران محققان مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موفق به توسعه فناوری تولید تصاویری با وضوح بالا از ساختارهای زمین شناختی در زیر سطح زمین شدند.

راه‌اندازی مرکز تکثیر و پرورش و زیستگاه حفاظت شده زالوی طبی توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران تشریح شد

راه‌اندازی مرکز تکثیر و پرورش و زیستگاه حفاظت شده زالوی طبی توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تهران تشریح شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران در تشریح جزئیات راه‌اندازی مرکز تکثیر و پرورش و زیستگاه حفاظت شده زالوی طبی در دانشگاه تهران، گفت: چهار استخر به عنوان ...