مطالب مرتبط با کلید واژه

فدراسیون روسیه


دکتر رضا محمدپور: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را بیابند
دانش‌آموخته دانشگاه تهران - ۲۲

دکتر رضا محمدپور: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را بیابند

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان بازار هدف خود را مشخص کنند و انرژی و تمرکز خود را بر روی همان داشته باشند.

ادامه مطلب