مطالب مرتبط با کلید واژه

بیماران ام اس


درمان موفقیت‌آمیز MS در موش توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران
افتخاری توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران:

درمان موفقیت‌آمیز MS در موش توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: طرح «بررسی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش (EAE)» به عنوان پایان‌نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا شه‌بخش، دانشجوی دوره دکتری تخصصی انگل‌شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.

ادامه مطلب