خانه همچون آیینه درون؛ بررسی عمیق‌تر مفهوم خانهنویسنده (ها) : کلیرکوپر مارکوس
مترجم (ها) : دکتر حامد مظاهریان دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۱، مهندسی معماری؛ مهندس نرگس سادات طباطبایی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: