ویروس‌شناسی دامپزشکی (بیماری‌ها)نویسنده (ها) : دکتر هادی کیوانفر دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، ۱۳۴۳، کارشناسی ۱۳۳۸، دامپزشکی؛ دکتر ناصر کریمی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: